berg der goden
Omslag

  

Op de omslag een foto van een schilderij van de Franse schilder Laurent de LaHire, dat hij in 1650 maakte en tegenwoordig te zien is in het Musée des Beaux-Arts in Orléans.

Het toon ons Genesis 22, waar Abraham op het punt staat zijn zoon Isaak te offeren. Doch een engel des Heren roept hem: ‘Abraham, Abraham!’ Hij geloofde dat JHWH de gedane belofte van vele nakomelingen door Isaak gestand zou doen, al moest Hij daarvoor zijn gedode zoon weer levend maken. Abraham had immers vooraf tot zijn knechten gezegd: ‘Blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daarginds heengaan; wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren.’ Abraham geloofde in God, daarbij zag hij aan de dood voorbij en dit geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Om zijn gerechtigheid werd Abraham een vriend van God genoemd en ontfermt de Allerhoogste Zich over hem, en over elk mens die door dat geloof tot zijn nageslacht behoort. (Gal.3:7)

De berg waarop dit alles zich afspeelde, werd Abraham door JHWH Zelf aangewezen. Abraham noemde die plaats ‘JHWH Jireh’, hetgeen zoveel betekent als ‘Op de berg van JHWH zal erin voorzien worden’. Op dit gebergte had later Koning David zich in rouwgewaad ter aarde geworpen en jegens God erkend: ‘Ja, ik ben het, die gezondigd en zeer verkeerd gehandeld heb’. (1Kron.21:17) Na hem bouwde zijn zoon Salomo er een huis voor de Naam van God. Is het wonder dat vele eeuwen later wederom op deze berg, Jezus de Zoon van JHWH omwille van de zonden der mensheid geofferd werd? Als iemand zijn zonden erkent en overtuigd wordt dat hij Jezus nodig heeft, neemt hij in genade deze ultieme ‘voorziening’ van God aan. Dit geloof in God zal ook hem tot gerechtigheid worden gerekend, en die mens zal door dit geloof leven ook al is hij gestorven.

In het Nieuwe Testament gebruikten de apostelen de bergstad Jeruzalem als beeldspraak om er het hemelse Jeruzalem mee te verklaren. (Hebr.12:22, Opb.21:10) Deze hemelse stad, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is, verwachtte ook Abraham. Zij wordt niet met natuursteen of cederhout gebouwd maar bestaat geheel uit levende bouwstenen, die in het Koninkrijk der hemelen rusten op de Berg Gods, de Heilige Geest. Dit is de Berg van JHWH waarop voor de mens die daarlangs naar de hemel opklimt, alle dingen mogelijk zijn geworden. Aan die gelovige zal God Zich opnieuw JHWH Jireh betonen. Door de doop in de Heilige Geest worden zo in het nageslacht van Abraham, namelijk in Jezus Christus, mensen uit alle volken der aarde gezegend.

HomeVoorwoordInleidingHoofdstukken :OmslagContact