berg der goden
Inleiding

 Hoewel de verschillende hoofdstukken van dit boek elkaar aanvullen en samen één geheel vormen, staan ze voor zover dat mogelijk is ook op zichzelf. Zoals metaforisch de landen van Europa allen afzonderlijk functioneren, beschrijven ze ook allemaal een deel van hetzelfde continent. Een aantal landen vertoont daarbij sterke overeenkomsten, maar hebben toch ieder hun eigen bijzonderheden en kenmerkende waarde. Wanneer vanuit de ruimte op de aparte landen wordt ingezoomd en die in close-up worden bekeken, komen de details van deze gebieden aan het licht. Zoals in de beeldspraak het water van een grote rivier als de Rijn door meerdere Europese landen stroomt, zo stroomt ook het water van het ‘bad der wedergeboorte’ door de verschillende hoofdstukken van dit boek.


 

Een thema als de wedergeboorte kan zo vanuit meerdere contexten worden bekeken, om daardoor een zo goed mogelijk begrip van dit onderwerp te krijgen. Bij de uitlegging van de Bijbelse thema’s is dikwijls verder gegaan dan de traditionele exegeten of zijn die soms geheel genegeerd, om de uiteindelijke voltooiing van Gods plannen te kunnen vatten. De hemelse of ‘hoge weg’ is ons door de Heer Jezus ontsloten, en wij willen Hem daarop bij Zijn zegetocht door het Koninkrijk der hemelen gehoorzaam volgen. Omdat de tekst herhaaldelijk betrekking heeft op deze hemelse werkelijkheid, is het verstandig om bepaalde passages rustig door te lezen en waar nodig ze nog eens te herlezen. Om de eindbestemming van de weg Gods te kunnen bereiken, zullen wij die de Heer Jezus volgen steeds de nieuwe dingen die Hij aanreikt moeten aannemen. Aangekomen bij ‘de maat van de wasdom der volheid van Christus’, zullen u en ik dan eveneens in Zijn heerlijkheid delen en Hem volkomen weerspiegelen. (Joh.17:22)

Wie in God als Hoogste macht is geïnteresseerd en dichter bij Hem wil komen, zal zich daarvoor bezighouden met wat er in de Bijbel is vermeld. Dit is zogezegd de routeaanduiding en het depot, waar al datgene is te vinden waarmee wij de ‘Berg van God’ kunnen beklimmen. De apostel Paulus schreef om de gelovigen in Korinte nader tot God te brengen, ‘En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert’, een aansporing voor deze gelovigen zich geestelijk te verheffen om de hoogste gaven van God in ontvangst te nemen. (1Kor.12:31) Wij dienen ons uit te strekken naar hetgeen God geeft, waardoor wij door Hem op de ‘vleugels’ kunnen worden genomen, om boven het oude niveau uit te stijgen en op te wieken naar de heerlijkheid van Jahweh. Andere, alternatieve manieren om tot God te naderen, buiten Jezus Christus om, brengen de mens op een dood spoor. We willen uitsluitend Jezus volgen om net als Hij de hoogste bestemming te bereiken. Wie is er in staat om zo’n meesterlijk plan te bedenken dan de Meester Zelf? Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’ (Joh.14:6)


‘Ik ben, die Ik ben’

En jij Mijn kind, zult als Mij worden.

(naar Ex.3:14 en Matt.5:48)

 

HomeVoorwoordInleidingHoofdstukken :OmslagContact